Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Ratlarda Topikal 5-Florourasil Uygulamasının Miringotomi Üzerine Etkileri
 

Ratlarda Topikal 5-Florourasil Uygulamasının Miringotomi Üzerine Etkileri

Candan H., Güngör A., Cıncık H., Doğru S., Sağlam Ö., Çekin E.

Bu deneysel çalışmada miringotomi açıklığını koruyabilmek için topikal 5-florourasil (5-FU) uygulamasının etkileri ratlarda araştırıldı. Çalışma grubu olarak 30 rat, kontrol grubu olarak 10 rat alındı. Toplam 40 ratın 80 kulak zarına parasentez bıçağı ile miringotomi uygulandı. Çalışma grubundaki 60 kulak zarına topikal 5-FU (50 mg/ml), kontrol grubundaki 20 kulak zarına ise steril serum fizyolojik 10 dakika boyunca uygulandı. Değerlendirmeler 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, ve 30 gün sonra yapılarak perforasyonların açık kalma oranları kaydedildi. Çalışma grubundaki perforasyonlar ortalama 14,62 gün, kontrol grubu ise ortalama 10,4 gün açık kaldı. 5-FU kullanılan miringotomilerin açık kalma sürelerinin anlamlı derecede uzadığı saptandı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P222

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale