Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Ratlarda İki Değişik Dozda Topikal 5-Florourasil Uygulamasının Miringotomi Kapanma Zamanı Üzerine Etkileri
 

Ratlarda İki Değişik Dozda Topikal 5-Florourasil Uygulamasının Miringotomi Kapanma Zamanı Üzerine Etkileri

Candan H., Güngör A., Cıncık H., Doğru S., Sağlam Ö., Çekin E.

Bu deneysel çalışmada miringotomi açıklığını daha uzun süre koruyabilmek için iki değişik dozda topikal 5-florourasil (5-FU) uygulamasının etkileri ratlarda araştırıldı. Toplam 36 rat iki çalışma ve bir kontrol grubu oluşturacak şekilde üç gruba ayrıldı. Öncelikle tüm ratların toplam 72 kulak zarına parasentez bıçağı yardımıyla miringotomi uygulandı. Birinci çalışma grubuna 50 mg/ml dozda topikal 5-FU, ikinci çalışma grubuna 10 mg/ml dozda topikal 5-FU, kontrol grubuna ise steril serum fizyolojik 10 dakika boyunca uygulandı. Değerlendirmeler 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, ve 30 gün sonra yapılarak açık kalma oranları kaydedildi. İlk çalışma grubundaki perforasyonlar ortalama 14,62 gün, ikinci çalışma grubundaki perforasyonlar ortalama 10,20 gün, kontrol grubu ise ortalama 10,4 gün açık kaldı. Birinci çalışma grubundaki perforasyonların açık kalma sürelerinde, ikinci çalışma grubuve kontrol grubundakilere göre belirgin artış olduğu tespit edildi. Sonuç olarak 50 mg/ml dozda 5-FU miringotomi kapanmasının geciktirilmesinde etkilidir, 10mg/ml dozdaki 5-FU ise miringotomi kapanma zamanını etkilememektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P223

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale