Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Servikal Sempatik Zincir Kaynaklı Schwannoma
 

Servikal Sempatik Zincir Kaynaklı Schwannoma

Paksoy M., Aydın S., Sarısoy A., Taşdemir Ö.

''Schwannoma'' lar sinir kılıfından gelişen ve çoğunluğu baş-boyun bölgesinde olmak üzere vücudun her yerinde rastlanabilen benign tümörlerdir. Periferik , kranial ve sempatik sinirlerin kılıflarından kaynaklanabilirler. Bu makalede nadir görüldüğü için; servikal sempatik zincirden kaynaklanan bir ''schwannoma'' vakası sunulmuştur. 72 yaşında bayan hasta kliniğimize, boyun sağ tarafında yaklaşık dört yıldır bulunan ve yavaş bir büyüme gösteren asemptomatik kitle ile başvurdu. Transservikal yaklaşımla kitle eksize edildi. Ameliyat sonrasında lezyon tarafındaki gözde miyozis, ptozis ve enoftalmus ile karakterize Horner Sendromu gelişti. Patoloji sonucu ''schwannoma'' olarak gelen hastanın postoperatif 1 yıllık takibinde rekürrens gözlenmedi. Nadir rastlanan bu vaka literatür bilgileri gözden geçirilerek sunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P227

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale