Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Baş-Boyun Kitlelerinde İiab İle Postoperatif Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması
 

Baş-Boyun Kitlelerinde İiab İle Postoperatif Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması

Şanlı A., Aydın S., Arlı C., Evren C., Tezer İ.

Özet Baş boyun bölgesinde kitle sebebiyle KBB uzmanına başvuran bir hastada ayrıntılı anamnez, KBB muayenesi ve gerekirse genel fizik muayene, radyolojik ve laboratuar tetkikleri ile deri testleri yapılır. Bütün bunların yanında ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB), önemli bir komplikasyona yol açmayan ve yüksek oranda doğru sonuç veren hızlı bir yöntem olarak gittikçe daha çok kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada 47 vakaya önce İİAB, sonra cerrahi eksizyon uygulanarak patoloji sonuçları karşılaştırıldı. Sensitivite %78.5, spesifisite %93.9, pozitif prediktif değer %84.6, negatif prediktif değer %91.1, yanlış negatiflik %6.3, yanlış pozitiflik %4.2 olarak bulundu. Bulgular değerlendirildiğinde İİAB baş-boyun kitleleri tanısında geçerli bir yöntem olduğu görülmektedir. Bu konuda sitopatologların deneyimleri arttıkça kullanımı da yaygınlaşacak ve başarı oranı daha da artacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P228

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale