Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Alerjik Rinit Ve Astımlı Hastalarda Skın Prıck Test Sonuçları
 

Alerjik Rinit Ve Astımlı Hastalarda Skın Prıck Test Sonuçları

Paksoy M., Bozkurt Z., Öztürk R., Aydın S., Evren C., Hardal Ü.

Astım ve alerjik rinit; ‘bir havayolu, bir hastalık’ konseptine uygun olarak, sıklıkla birlikte görülen ve birbirlerini etkileyen hastalıklardır. Alerjik rinit tüm rinit formları içinde en sık görülenidir. Görülme sıklığı kabaca %20 olarak belirtilse de bu oran toplumlara, ırklara, çevresel faktörlere ve coğrafik bölgelere göre değişiklikler göstermektedir. Skin prick test, hızla sonuç alınabilen, konsantre stabil antijenlerin kullanımı nedeniyle güvenilir ve yaygın kullanılan, popüler bir tanı aracıdır. Bu çalışmada Şubat 2002 ile Nisan 2004 tarihleri arasındaki sürede İstanbul-Kartal yöresindeki astım ve alerjik rinitli hastaların skin prick test sonuçları taranmıştır. Elde edilen sonuçların ülkemizdeki havayolu allerjenlerinin bölgesel farklılıkları ve bunlara yönelik tedavi planları hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P229

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale