Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Periferık Fasiyal Paralizi Hastalarında Total Fasial Dekompresyon
 

Periferık Fasiyal Paralizi Hastalarında Total Fasial Dekompresyon

Yetişer S., Satar B., Karahatay S., Hıdır Y.

Giriş: Travma sonrası gelişen periferik fasiyal paralizi sebepleri ,direkt sinir hasarı veya fallop kanalı içinde ödeme sekonder gelişen geç iskemidir. Dekompresyon tedavisi ile sinirdeki bu değişiklikler önlenebilir. Travmatik fasiyal paralizilerde olduğu gibi Bell’s paralizili vakalarda da dekompresyon ya da konservatif tedavi yaklaşımının tercih edilmesi tartışmalıdır. İşitmenin korunması istenen olgularda dekompresyon için orta fossa ve transmastoid yaklaşım tercih edilmektedir. Bu çalışmada travmatik ve idiopatik periferik fasiyal paralizi nedeniyle total fasiyal dekompresyon yapılan olguların intraoperatif bulguları ve tedavi sonuçları değerlendirilmiştir. Materyal metod: 2002-2005 yılları arasında total fasiyal dekompresyon uygulanmış 6 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Tedavi yaklaşımı, intraoperatif bulgular ve tedavi sonuçları kaydedildi. Bulgular: Çalışmada yaş ortalaması 30 olan 6 erkek hasta değerlendirildi. 3 hastada travma sonrası gelişen, 3 hastada ise idiopatik periferik fasiyal paralizi vardı. Dekompresyon 5 hastada orta fossa yaklaşımıyla, 1 hastada translabirentin yaklaşımla gerçekleştirildi. İntraoperatif olarak 2 hastada belirgin patoloji yoktu. Fasiyal sinirde 1 olguda iskemi bulguları, 1 olguda ödem, 1 olguda hiperemi, 1olguda kemik fragman basısı tespit edildi. Tedavi sonrası tüm olgularda parsiyel iyileşme kaydedildi. Sonuç: Travma sonrası akut gelişen paralizilerde intraoperatif hasar daha net gözlenebilir. İşitmenin korunması istenen durumlarda orta fossa yaklaşımıyla fasiyal dekompresyon esnasında patolojinin bulunamadığı olgularda bile parsiyel iyileşme sağlanabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P230

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale