Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kapsaisin Ön Tedavisinin Deneysel Oluşturulmuş Effüzyonlu Otitis Medianın Erken Ve Geç Dönemlerine Etkileri
 

Kapsaisin Ön Tedavisinin Deneysel Oluşturulmuş Effüzyonlu Otitis Medianın Erken Ve Geç Dönemlerine Etkileri

Dikicioğlu E., Başak S., Türkütanıt S., Sarıerler M.

AMAÇ : Effüzyonlu otitis media (EOM) gelişiminde nörojenik inflamasyonun rolü ve nöropeptid antagonistlerinin tedavide kullanılabilirliği tartışılmaktadır. Çalışmada nörojenik inflamasyonun güçlü mediatörlerden Substans P’nin (SP) spesifik antogonisti kapsaisin ile ön tedavinin, deneysel oluşturulmuş EOM’nın erken ve geç dönemlerine etkisi araştırıldı. YÖNTEM: Çalışmada onyedi Wistar rat kullanıldı. Ardışık üç gün on rata kapsaisin (test ) ve yedi rata izotonik solüsyon (kontrol) verildi. Üçüncü enjeksiyondan yedi gün sonra tüm ratlar opere edilerek östaki tüplerinin timpanik ağızları tıkandı. Operasyondan sonraki yedinci günde, testlerden beş, kontrollerden üç rat dekapite edildi. Operasyondan yirmi bir gün sonra kalan ratlar dekapite edildi. Kesitler akut inflamasyon, proliferasyon bulguları ve gland dejenerasyonu, goblet hücre hiperplazisi, mast hücre yoğunluğu yönünden değerlendirildi. Kapsaisinin SP, vazoaktif instestinal polipeptid (VIP) ve calsitonin gene-related peptide (CGRP) içeren sinir liflerine etkisi immünohistokimyasal olarak araştırıldı. SONUÇLAR : Test grubunda akut inflamasyon skorları düşüktü, gruplar arasındaki fark anlamlı değildi ( p>0,05). Proliferasyon skoru test grubunda kontrollere göre anlamlı olarak düşüktü (p=0,02). Kontrollerde gland dejenerasyon skoru anlamlı olarak yüksekti (p=0,044). Mast hücre yoğunluğu kontrollerde yüksekti, fark anlamlı değildi (p>0,05). SP-immünoreaktivitesi (IR) kontrollerde anlamlı olarak yüksekti (p=0,015). CGRP-IR ve VIP-IR her iki grupta sınırlı olarak saptandı. TARTIŞMA: Kapsaisin tedavisi en belirgin etkisini, tuba östaki tıkanmasına rağmen orta kulak mukozasında üçüncü hafta sonunda proliferatif bulgularda ve gland dejenerasyonunda azalmaya yol açarak göstermiştir. Bulgular kapsaisinin, EOM’nın tedavisinde ve komplikasyonların önlenmesinde etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P231

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale