Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Demir Eksikliği Anemisi Olgularında Kohleanın Dış Saçlı Hücre Aktivitesi
 

Demir Eksikliği Anemisi Olgularında Kohleanın Dış Saçlı Hücre Aktivitesi

Yetişer S., Tosun F., Karahatay S., Kurnaz M.

ÖZET Amaç: Demir eksikliği anemisi, işitme sistemini etkilediği belirtilen sık görülen bir sendromdur. Ancak, işitme bozukluğunun paterni hakkında tartışmalı noktalar vardır. Bu çalışmanın amacı demir eksikliği anemisi olan hastalarda kohleanın dış saçlı hücrelerinin aktivitesini analiz etmektir. Metod: Demir eksikliği anemisi olan 42 olgunun saf ses odyometresi ( 250-6000Hz) ve distortion produkts otoakustik emisyonları(DPOAEs) ile 22 sağlıklı kontrol grubu olgu karşılaştırılmıştır. Kubik DPOAEs (2f1-f2) 65 ve 55 dB ses basıncı seviyelerinde elde edilmiştir. DP grafileri f2 nin bir fonksiyonu olarak çizilmiştir ve sinyal gürültü oranı ( SNR) SPL ve DPOAE amplitüdü arasındaki desibel farkı ve f2 de verilen çevre gürültüsü seviyesidir. DP grafilerinde, ölçülen DP amplitüdleri ve gürültü seviyelerinin en üst ve alt değerleri %10 ve %90 olarak gösterilmiştir. “Bağımsız örnekler t-testi” grupların karşılaştırılmasında kullanılmıştır. Bulgular: Saf ses odyometrisi, demir eksikliği anemisi olanlar ve kontrol grubunda normaldir ve her iki grup ile her iki kulak arasında DPOAE ların karşılaştırılmasında anlamlı fark bulunamamıştır ( p>0,05). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları demir eksikliği anemisi ile işitsel disfonksiyon arasında DPOAE tabanında bir korelasyonu desteklememektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P233

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale