Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Kalıcı Bilateral Ani İşitme Kaybı; Olgu Sunumu
 

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Kalıcı Bilateral Ani İşitme Kaybı; Olgu Sunumu

Demirci M., Emir H., Aslan S., Arslan N., Parpucu M., Kılıç R.

Spinal anestezi sık ve kolay uygulanabilir bir tekniktir. Uygun koşullarda yapıldığında komplikasyonları nadirdir. Postural sefalji ve kranial sinir (III, IV, VI, VII) paralizileri iyi bilinen komplikasyonlardır. Vestibulokohlear sinir komplikasyonları %0,2-8 oranında rapor edilmektedir. Bu komplikasyonun nedeni, spinal iğneye bağlı dural delikten beyin omurilik sıvısı (BOS) kaçağının veya transüretral rezeksiyon (TUR) ameliyatı irrigasyon solüsyonlarının, hipoosmolarite yol açarak BOS basıncını ve ikincil olarak perilenfatik basıncı azaltması ve endolenfatik kese basıncının göreceli olarak artması olabilir. Pek çok yayında, spinal anestezi sonrası saf ses işitme eşiklerinde alçak frekanslarda azalma olduğu rapor edilmiştir. Nadir olgularda ise, hem yüksek hem alçak yada sadece yüksek frekanslarda işitme kaybı bildirilmektedir. Spinal anestesi altında TUR ameliyatı sonrası tüm frekansları içeren, tedaviye cevap vermeyen sensörinöral işitme kaybı gelişen 65 yaşında bir olgu ışığında konu tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P234

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale