Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Oral Kavite Kanserleri: 5 Yıllık Klinik Sonuçlarımız
 

Oral Kavite Kanserleri: 5 Yıllık Klinik Sonuçlarımız

Berk D., Ünver Ş., Akbulut S., Sivri B., Kaytancı H., Kayabaşoğlu G.

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,I.Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde Ocak 2000 ile Ocak 2005 tarihleri arasında cerrahi tedavi uygulanan tüm oral kavite kanser vakaları sunulmuştur. Toplam 16 olgunun 8’i (%50) erkek, 8’i (%50) kadındı. Tümör olguların 7’sinde (%43,7) dil, 5’inde (%31,2) alt dudak, 2’sinde (%12,5) ağız tabanı, 1’inde (%6,25) ise yumuşak damak yerleşimliydi. 7 olgu (%43,7) T1, 8 olgu (%50) T2, 1 olgu (%6,25) T3 idi. 10 olgu (%62,5) No, 4 olgu (%25) N1, 2 olgu (%12,5) N 2c idi. Primer lezyonun eksizyonuyla birlikte olguların 7 ‘sine (%43,7) bilateral boyun diseksyonu, 4’üne (%25) unilateral boyun diseksyonu yapılmıştır. Takip süresi 5 ile 58 ay arasında olup ortalama 23,4 aydır.5 yıllık survi %75 olan olgularımız literatür bilgileri ışığında tartışılarak sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P235

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale