Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kohleovestibüler Semptomların Ön Planda Olduğu Bir Herpetik Fasial Paralizi Olgusu
 

Kohleovestibüler Semptomların Ön Planda Olduğu Bir Herpetik Fasial Paralizi Olgusu

Özgirgin N., Özlüoğlu L., Akkuzu B., Kansu L., Avcı S.

Ramsay Hunt sendromu genikulat ganglionda latent olarak bulunan varisella zoster virüsünün (VZV) reaktivasyonu ile ortaya çıkar. İpsilateral fasial paralizi, tinnitus, işitme kaybı, hiperakuzi, vertigo, bulantı, azalmış gözyaşı, ve kulak ağrısı görülebilir. Bazı hastalarda V, IX, ve X. kraniyel sinirler de tutulabilir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sıklıkla yedinci ve sekizinci kranial sinirlerin, genikulat ganglionun ve kısmen labirentin segmental kontrast tutulumunu gösterir. Karakteristik veziküller sıklıkla dış kulak yolu, pinna üzerinde, nadiren de ön tonsil plikaları üzerinde görülebilir. 42 yaşında erkek hasta sağ kulakta işitme azlığı, tinnitus, tat alma bozukluğu, dengesizlik ve sağda periferik fasial parezi (House-Brackmann evre 2) şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastada ağrı şikayeti yoktu ve herhangi bir cilt lezyonu saptanmadı. Odyometrik incelemesinde sağda sensörinöral işitme kaybı ve elektronistagmografi incelemesinde sağ kulakta kanal parezisi saptandı. İnternal akustik kanal MRG’de sağ 7-8 sinir kompleksinde belirgin ve diffüz, kohleada minimal ödem-inflamasyonla uyumlu kontrast tutulumu görüldü. Hasta interne edilerek antiviral-kortikosteroid tedavi başlandı. Bir hafta sonraki değerlendirmede fasial paralizinin düzeldiği, tekrarlanan odyometrisinde de işitme kaybının kaybolduğu saptandı. Kalorik test tekrarında kanal parezisinin sürdüğü görüldü. Başvurunun 12. gününde hastanın ani hareketle hafif dengesizlik dışında tüm şikayetleri düzelmişti. Kokleovestibüler semptomların fasial paraliziden ön planda olduğu bu vakalarda VZV reaktivasyonunun spiral ve/veya vestibüler ganglionda gerçekleştiği ileri sürülebilir. Akut non-hidropik kokleovestibüler sendrom söz konusu olduğunda antiviral-kortikosteroid kombinasyonu tedavisinin erkenden başlanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P236

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale