Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Timpanik Membran Perforasyonlarında Kağıt Yama Uygulanması Ve Sonuçları
 

Timpanik Membran Perforasyonlarında Kağıt Yama Uygulanması Ve Sonuçları

Arbağ H., Öztürk K., Akbay E., Yaman H., Köroğlu D., Koç S.

ÖZET Amaç: Timpanik membranın travmatik ve kronik perforasyonlarında kağıt yama miringoplasti sonuçlarını değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntemler: Timpanik membran perforasyonu olan 20 hastanın perforasyon nedenleri, klinik şikayetleri, odyolojik incelemeleri, müdahele sonrası oluşan komplikasyonlar ve başarı oranları sunuldu. Bulgular: Bu yöntemle travmatik timpanik membran perforasyonu olan 11 hastadan 8’inde (%72.7), kronik otitis media sekeline bağlı timpanik membran perforasyonu olan 9 hastadan 5’inde (%55.5) perforasyon kapandı. Sonuçlar: Kağıt yama uygulaması kolay ve ucuz bir yöntem olup özellikle küçük perforasyonlarda miringoplasti öncesi denenmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P239

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale