Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Vertigolu Hastalarda Kan Gazı Analizi
 

Vertigolu Hastalarda Kan Gazı Analizi

Çukurova İ., Kalkışım C., Özkul M., Arslan İ., Karakurt S.

Amaç: Vertigo hastanın çevresinin veya kendisinin hareket ettiğini hissetmesidir. Basit ve sadece hastayı ikna etmeyi gerektiren bir nedenden; potansiyel olarak fatal bir hastalığa kadar uzanan geniş bir morbidite spektrumunu kapsar. Tanımının kişiden kişiye değişmesi ve sıklıkla muayenelerde objektif bulguya rastlanamaması nedeniyle ayırıcı tanısı güç, etiyolojisi tam aydınlatılamamış rahatsızlıklardan birisidir. Vertigo popülasyonun % 90’ını en az bir kez olsun etkileyerek hekime gitmeye mecbur bırakacak kadar sık görülür. Etiyolojiye ışık tutabilmek amacıyla vertigolu hastalarda kan gazlarını değişik zamanlarda araştırdık. Yöntem: Eylül 2000-Aralık 2003 tarihleri arasında, Tepecik SSK Eğitim Hastanesi KBB kliniğinde vertigo yakınmaları ile takip edilen 58 hasta üzerinde yapılmıştır.Yaşları 22 ile 74 arasında değişen hastaların yaş ortalaması 45,8’di. Hastaların vertigo yakınmalarının süresi 1 gün ile 30 yıl arasında değişmekteydi. Kan gazı analizi atak ile başvurduklarında ve bir ay sonrasında yapıldı, anormal değere sahip olan ve şikayeti devam eden hastalar takip edildi Bulgular: Vertigo ataklarında anormal HCO3 ve BE değerleri anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. Vertigo anında bozuk olan arteryal kan pH değerlerindeki tedavi sonrası düzelme anlamlıdır. Fakat hastalık grupları arasında anlamlı fark yoktur. Sonuç: Vertigolu hastada erişilmesi gereken hedef sorumlu olan etiyolojinin aydınlatılmasıdır. Bu durumlarda hasta; basitten karmaşığa, genel sistemlerden, özel sistemlere doğru ilerleyerek değerlendirilir. Tedaviye cevap alınamayan durumlarda metabolik, hormonal değerlendirme ve kan gazı analizi yapılmalı, hastalara multidisipliner yaklaşılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P242

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale