Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larinks Kanserleri Takip Sonuçlarının Bilgisayarla Analizi
 

Larinks Kanserleri Takip Sonuçlarının Bilgisayarla Analizi

Uluöz Ü., Akyıldız S., Sönmez S.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda opere olan larinks kanseri vakalarının takibi için bir bilgisayar programı geliştirildi. Ocak 2000 ile Nisan 2004 tarihleri arasında Anabilim Dalımızda opere edilen 173 larenks kanseri olgusu bu çalışmaya dahil edildi. Hastaların kimlik bilgileri, preop öykü, özgeçmiş, soygeçmiş, kötü alışkanlıkları, KBB bakıları, radyoloji, preop patoloji bilgileri; operasyon kısmında operasyon türü, çıkarılan yapılar, operatörler, postop piyesin tümör tutulumunun özellikleri; postop patoloji bilgileri, postoperatif pansuman özellikleri, komplikasyonlar, ses takipleri, radyoterapi ve kemoterapi bilgileri kaydedildi. Program sayesinde kadın-erkek oranı, yaş, değişik tedavi seçenekleri sonrası nüks oranları, komplikasyonlar, postop patoloji bilgileri, metastaz oranları, radyoterapi ile kemoterapi etkileri ve bunların avantaj –dezavantajları gibi birçok istatistiki veri çok hızlı bir şekilde elde edilebildi. Bu çalışma ile larinks kanserli vakalar için hazırlanmış yeni bir hasta kayıt programının tanıtımı amaçlanmıştır. İki yıllık uygulama sonuçlarına göre Anabilim Dalımızda hazırlanan bu programın; düzeni, anlaşılabilir olması, teknolojik gelişime uygunluğu gibi faktörler göz önüne alındığında vakaların takip bulgularının kaydı ve analizi için yararlı, etkin ve güncel gereksinimleri karşılayan, ulusal düzeyde kullanılabilecek bir program olduğu sonucuna varılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P243

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale