Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Fibröz Displazili Temporal Kemikte Kolesteatom Ve Komplikasyonu
 

Fibröz Displazili Temporal Kemikte Kolesteatom Ve Komplikasyonu

Ada E., Öğün B., Erdağ T., Ecevit M., Güneri E.

Fibröz displazi yer yer normal ya da immatür kemik dokusu ile birlikte anormal fibröz doku proliferasyonunun görüldüğü, etiyolojisi bilinmeyen benign bir kemik hastalığıdır. Monostotik, polyostotik ve McCune-Albright sendromu olmak üzere 3 alttipi vardır. En sık görülen monostotik tipte kraniofasial iskelet tutulumu sıksa da, hastalığa temporal kemikte nadiren rastlanır. Bu çalışmada temporal kemik fibröz displazisi olup, kolesteatoma sekonder subperiostal abse komplikasyonu nedeni ile opere edilen 26 yaşında bir olgu sunulmuştur. Temporal kemik tutulumlu fibröz displazide hastalık kemikteki ekspansiyona sekonder şişlik dışında uzun yıllar yakınmaya yol açmayabilir. Semptomatik dönemde ise en sık dış kulak yolu stenozuna bağlı progresif iletim tipi işitme kaybı ile karşılaşılır. Kolesteatoma olguların % 40’ında rastlanır. Tanıda radyolojik incelemeler özellikle de bilgisayarlı tomografiden yararlanılır. Hastalığın izleminde de periyodik bilgisayarlı tomgrafi önemli rol oynar. Tedavide cerrahiye kozmetik amaçla nadiren başvurulur. İşitme kaybı ve kolesteatom gibi komplikasyonlar ise mutlak cerrahi endikasyonları oluşturur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P245

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale