Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Obstruktif Uyku Apne Sendromunda (Ouas) Seratonin Transporter Gen Polimorfizmi
 

Obstruktif Uyku Apne Sendromunda (Ouas) Seratonin Transporter Gen Polimorfizmi

Kemaloğlu Y., Köktürk O., Yılmaz M., İnal E., Beyazıt Y.A., Çiftçi T.U., Erdal M., Urhan M.

Amaç: OUAS li olgularda seratonin (5-HT) transporter gen (STG) polimorfizminin varlığını araştırmak Materyal-Metod: Polisomnografik olarak OUAS tanısı konulmuş olan 27 olgu ile kontrol grubunun periferik kan örnekleri alınarak lökositlerde STG polimorfizmi araştırılmıştır. Sonuçlar: Hastalar ve kontrol grupları arasında allel ve genotip frekanslarında VNTR, HTTLPR polimorfizmleri için fark bulunmamıştır (p>0.05). VNTR, HTTLPR varyantları ve 12/12, 12/10, L ve S allelleri kadın,erkek kontrol grupları arasında farklı bulunmamıştır (p>0.05). 12/12 ve SS genotipleri kadın hastalarda daha yüksek bulunurken, 12/10, L/L genotipleri erkek hastalarda daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). 12/12 genotipi erkek kontroller arasında daha faza iken, 12/10 ve L/S erkek hastalar arasında daha fazladır(p<0.05) Tartışma: Seratonin (5-HT) uyku düzenindeki önemli nörotransmitterlerden birisidir. Disssomni sınıfında yer alan OUAS’de etyoloji hala tam anlamıyla bilinmemektedir. Bu çalışma OUAS de genetik yatkınlığı araştıran bugüne kadar yapılmış olan ilk araştırmadır. Çalışmamızda STG polimorfizmi özellikle erkek OUAS’li olgular ile ilişkili bulunmuştur. Polisomnografik bulgularla genetik varyasyonlar arasında ilişki bulunamaması OUAS de STG polimorfizmine ek başka mekanizmaların da rol oynayabileceğini düşündürtmektedir. Bu konuyla ilgili olarak daha büyük serili çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P246

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale