Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kikuchi-Fujimoto Hastalığı; Olgu Sunumu
 

Kikuchi-Fujimoto Hastalığı; Olgu Sunumu

Aksoy F., Karaaslan O., San T., Taşkın Ü., Apuhan T., Sağıt L.

Kikuchi- Fujimoto hastalığı (KFH), diğer bir deyimle Histiyositik Nekrotizan Lenfadenit (HNL); benign karakterli ve kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. İlk olarak 1972 yılında Kikuchi ve Fujimoto tarafından Japonya da tanımlanmıştır. Sıklıkla Asyalı genç kadınlarda görülür. Soliter servikal ya da yaygın lenfadenopati, yüksek ateş, eklem ağrısı önde gelen belirtiler olup lenfoproliferatif, otoimmün ve postenfeksiyöz hastalıklardan ayırt edilmelidir. Laboratuar bulguları normal ya da nonspesifiktir. Hastalığın patogenezinde apoptozis önemli rol oynar. Bu çalışmada servikal lenf nodu hipertrofisi olan ve HNL tanısı konmuş bir olgu sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P249

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale