Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nadir Bir Parotis Tümörü: Miyoepitelyoma
 

Nadir Bir Parotis Tümörü: Miyoepitelyoma

Coşkuner T., Ünver Ş., Kubilay U., Karadağ S., Özkırış M., Sezen O.

Tükrük bezi maling neoplazmları tüm baş-boyun tümörlerinin %5’ini oluşturur. Tükrük bezlerinin malign tümörlerinin çok geniş bir histopatolojik spekturumda oldukları ve bu özelliklerin daha çok parotis lokalizasyonlu tümörlerde görüldüğü gözlenmiştir. Bu durumda belli histopatolojik yapıda olan malign olguları her zaman aynı karakter ve davranışta kabul etmek olası değildir. Miyoepitelyal karsinom tükrük bezlerinin seyrek görülen, düşük dereceli malign tümörlerinden biridir. Bu tümör epitelyal tükrük bezi tümörlerinin yaklaşık %1’ini oluşturur. Tedavilerinde süperfisyel veya total paratidektomi önerilir. Lokal nükslerin olabileceği literatürde belirtilmiştir. Bu çalışmada; sağ parotis bölgesinde progresif tek taraflı şişlik nedeniyle kliniğimize başvuran, ve süperfisyel paratidektomi sonucu miyoepitelyal karsinom tanısı alan 41 yaşında bayan hasta sunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P251

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale