Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Lornoksikamın Postoperatif Ağrı Kontrolünde Etkinliğinin Metamizol İle Karşılaştırıması
 

Lornoksikamın Postoperatif Ağrı Kontrolünde Etkinliğinin Metamizol İle Karşılaştırıması

Dağlı M., Dursun E., Korkmaz H., Eryılmaz A., Göçer C., Genç U., Saylam G.

Lornoksikamın postoperatif ağrı kontrolünde etkinliğinin metamizol ile karşılaştırılması amacıyla septoplasti operasyonu uygulanan 40 hasta çalışmaya alındı. Önceden nazal cerrahi öyküsü olanlar, septoplastiye ek girişim yapılanlar, başka hastalıklar nedeniyle düzenlianaljezik-antiinflamatuar ilaç kullanım öyküsü olanlar bu çalışmaya alınmadı. Operasyon lokal anestezi altında uygulandı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci gruba lornoksikam, ikinci gruba metamizol verildi. Hastalara analjezik ilaçlar preoperatif 30 dakika önce oral olarak verildi, postoperatif 4. saatten başlanarak 12 saat arayla 48 saat boyunca aynı tedavi oral olarak devam edildi. Tüm hastalara preoperatif ve postoperatif 48. saatte; kanama zamanı, APTT, PT, INR tetkikleri yapıldı. Tüm hastalara vizüel analog ağrı kontrol skalası verildi ve hissetikleri ağrı şiddetini 0-10 arası subjektif olarak puanladılar. Post-op ağrı 1. saat, 3.saat, 6.saat, 24.saat, 48.saatlerde ayrı ayrı değerlendirildi. İki grup preoperatif -postoperatif kanama profili ve ağrı düzeyi arasındaki fark karşılaştırıldı. İki grup kanama profili ve ağrı düzeyi açısından pre-op ve postoperatif olarak karşılaştırıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P254

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale