Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Bilateral Karotid Cisim Tümörü Ve Vagal Schwannoma
 

Bilateral Karotid Cisim Tümörü Ve Vagal Schwannoma

Kanlıkama M., Mumbuç S., Özer E., Durucu C., Karataş E.

Baş boyun paragangliomları kan kimyasındaki değişikliklere karşı kemosensöriel refleks reseptör fonksiyonu gören tümörlerdir. Karotid cisimde vagus sinirinde ve jügüler ven boyunca görülebilirler. Ayrıca orta kulakta, orbitada, larinks ve nazofarinksde de rastlanmaktadır. Olguların % 3’ ünde multipl tümörlere rastlanmakta olup % 26 oranında da pozitif aile hikayesi vardır. Gaziantep Üniversitesi KBB Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Polikliniği’ne boyunda iki taraflı şişlik şikayetiyle başvuran 49 yaşında erkek hastada kitlenin karotis bifurkasyon seviyesinde olması ve kısıtlı mobilitesi düşünülerek yapılan renkli doppler ultrasonografide bilateral karotid cisim tümörü ile uyumlu rapor alındı. Genel vücut taramasını takiben önce sol boyundaki kitle alındı. Patolojik tanı karotid cisim tümörü+ vagal schwannoma olarak geldi. Altı ay sonra sağdaki kitle total olarak çıkarıldı. Patolojik tanı karotid cisim tümörü idi. Sağdaki kitlenin çıkarılmasından sonra ses kısıklığı gelişen hastanın sağ vokal kordunun paramedian pozisyonda fikze olduğu görüldüğünden 4 ay sonra medializasyon tiroplasti yapıldı ve ses kısıklığı düzeldi. Carotid cisim tümörleri nöral krest hücrelerinden ve arteria karotis comminis bifurkasyon seviyesinden gelişen vaskülarizasyonu yüksek genellikle yavaş büyüyen, benign ve nadir tümörlerdir. Bu olgu dolayısıyla literatür verileri eşliğinde konu tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P255

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale