Etmomaksiller Sinüs: 3 Olgu Sunumu

Bahar S., Dere H., Karakuş F., Selçuk A., Oruk V.

Etmomaksiller sinüs (EMS) bir posterior etmoid hücre varyasyonudur. Posterior etmoid hücrelerin maksiler sinüse doğru genişlemesiyle oluşur. Superior nazal meatusa açılır. EMS %0.7-%2 oranında görülür. EMS herhangi bir sebeple çekilmiş paranazal bilgisayarlı tomografi ile tespit edilebilir. Bu çalışmada burun tıkanıklığı şikayetiyle bize başvurmuş ve paranazal bilgisayarlı tomografi ile EMS tespit edilmiş 2 erkek ve 1 kadın 3 hasta sunulmuştur. Yapılan muayenede 2 hastada septum deviasyonu, 1 hastada ise panpolipozis mevcuttu. İki hastaya septoplasti ve alt konkalara radyofrekans uygulandı. Diğer hastaya ise endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. EMS’e maksiler sinüs hipoplazisi, konka bülloza eşlik edebilmektedir, bu nedenle EMS tespit edilmiş olan hastalar diğer varyasyonlar açısından da taranmalıdır. Maksiler sinüs hipoplazisinin eşlik etiği vakalarda cerrahi komplikasyon riski daha yüksek olması nedeniyle EMS mevuct olan hastalarda cerrahide daha dikkatli olunmalıdır. EMS maksiler sinüs drenajını etkilemez. EMS nadir bir paranazal varyasyon olup insidansı hakkında geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P263

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale