Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nazofarenkste Renal Berrak Hücreli Karsinom Metastazı
 

Nazofarenkste Renal Berrak Hücreli Karsinom Metastazı

Topaloğlu İ., Atar Y.

Renal hücreli karsinom malign tümörlerin %3’ünü oluşturur. Literatürde çok seyrekte olsa nazal kaviteye, alt dudağa, sert damağa, dil ve paranazal sinüslere metastazları bildirilmektedir. 33 yaşındaki erkek hasta, bir sene boyunca burundan nefes alma güçlüğü, kanlı burun akıntısı, post nazal akıntı, horlama ve balgam çıkarma şikayetiyle çeşitli sağlık kurumlarına başvurmuş. Şikayetlerine yönelik medikal tedaviler yapılmış. Kullandığı ilaçlardan fayda görmeyince hastanemize sevk edilmiş. Poliklinik muayenesinde anterior rinoskopide nazofarenkste yerleşimli nazal kaviteye doğru uzanan lobüle görünümlü, üzeri hiperemik kitle görülmesi üzerine nazofarenks anjiofibromu ön tanısıyla kliniğimize yatırıldı. Magnetik rezonans anjiografide, nazofarenks bölgesinde lobule kontürlü, bilateral kavum naziye doğru uzanımı bulunan kitlesel lezyon rapor edildi. Hastada anjiofibrom dışı bir patoloji olabileceği ihtimalini ekarte etmek için genel anestezi altında gerekli tedbirler alınarak biyopsi yapıldı. Histopatolojik sonucunda, metastatik renal hücreli karsinom olabileceği ve immünohistokimyasal çalışma yapılması gerektiği belirtildi. Bu sonuç alındığında hasta tarafından daha önce anamnezinde belirtilmemiş olan, 06.05.2004 tarihinde sol radikal nefrektomi ameliyatı olduğu öğrenildi. Bu ameliyat sonrasına ait patoloji sonucu istendi. Patolojik tanının, renal hücreli karsinom (berrak hücreli tip) (grade 2) olduğu tespit edildi. Nazofarenksten alınan biyopsiye ait hazır parafin bloğu immünohistokimyasal histopatoloji için analize gönderildi. Yapılan histopatolojik çalışmada nazofarenks renal berrak hücreli karsinom metastazı tanısı aldı. Hastaya postoperatif radyoterapi önerildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P266

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale