Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kord Vokal Paralizili Hastaların Değerlendirilmesinde Laringeal Emg’nin Yeri Ve Önemi
 

Kord Vokal Paralizili Hastaların Değerlendirilmesinde Laringeal Emg’nin Yeri Ve Önemi

Öğüt F., Yavuzer A., Aladağ Y., On A.

Laringeal EMG tanı koymada önemli bir elektrofizyolojik bir test olup, yaklaşık 40 yıldır KBB alanında kullanılmaktadır. Bu test ile deneyimli ellerde, immobil bir vokal kord’un mekanik sorunlar nedeniyle mi yoksa sinir hasarı nedeni ile mi immobil olduğu aydınlatılabilir. Fakat bu testin kalitatif bir test olduğu çevre kas dokularından etkileşimler olabileceği, iğnenin doğru yere yerleştirilmesindeki zorluk ve hata payı ve laringeal reinnervasyon fizyolojisinin tam olarak anlaşılamamış olduğu unutulmamalıdır. Anabilim Dalımız ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nın ortak çalışmaları doğrultusunda 34 olguya laringeal EMG uygulanmıştır. Uyguladığımız perkütan laringeal EMG tekniğinde, superior laringeal sinir tarafından innerve edilen krikotiroid ve rekürren laringeal sinir tarafından innerve edilen tiroaritenoid kaslara monopolar iğne elektrodları yerleştirilerek spontan aktivite olup olmadığı, rekrütman, motor ünit aktiviteleri, fibrilasyon olup olmadığı saptanmakta ve bu bulgular yorumlanmaktadır. Ülke genelinde çok az klinikte uygulanmakta olan ve larinksin elektrofizyolojik olarak objektif bir şekilde incelenmesine imkan veren bu testin lokal anestezi gerektirmeyen ve uygulaması kolay bir tetkik olduğu ve kord vokal paralizili hastaların rehabilitasyonuna yönelik girişimler öncesinde ve prognozunu belirlemek amacıyla yapılmasının oldukça faydalı olduğu sonucuna varılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P268

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale