Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Vazomotor Rinitli Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği Parametreleri Kullanılarak Otonom Sinir Sistemi Değerlendirilmesi
 

Vazomotor Rinitli Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği Parametreleri Kullanılarak Otonom Sinir Sistemi Değerlendirilmesi

Özcan C., Görür K., Vayısoğlu Y., Pata Y., Pekdemir H., Çamsarı A.

Amaç : Rinitler toplumda sık görülen bir hastalık grubu olup, yaklaşık %50’sini non-alerjik rinitler oluşturmaktadır.Vazomotor rinit (VMR) yıl boyu süren, alevlenmeler gösteren, ani başlayan ve genellikle kısa süreli burun tıkanıklığı, sulu burun akıntısı ve nadiren de kaşıntı ve hapşırık yakınmalarına neden olan, alerji testlerinin negatif olduğu bir burun mukoza hastalığıdır. VMR non-alerjik rinitlerin önemli bir kısmını oluşturmakta ve otonom sinir sistemi dengesizliğinin etiolojide rolü olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada VMR’li hastalarda kalp hızı değişkenliği (KHD) ölçümleri ile bu hastalarda otonom sinir sistemi dengesizliğinin olup olmadığına ve varsa buna hangi sistemin neden olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Hastalar ve metod : Bu çalışmada VMR tanısı alan 26 hasta ile yaş ve cinsiyet olarak benzer 25 kişilik kontrol grubu, 24 saat süre ile Holter cihazı ile monitörize edildiler. VMR’li hasta grubundan elde edilen 24 saatlik EKG kaydı ile KHD zaman ölçüm parametreleri ( SDANN, SDNN, SDNN indeks, RMSSD, pNN50, triangular indeks ) hesaplandı ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Bulgular : VMR’li hasta grubunda KHD parametrelerinden SDANN ve SDNN indeks istatiksel olarak anlamlı bir şekilde azalırken, SDNN ve triangular indekste istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir azalma tespit edildi. KHD parametrelerinden parasempatik sistem aktivitesi ile ilişkili olan RMSSD ve pNN50 (P <0.05 ) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde hasta grubunda kontrol grubuna göre daha düşüktü. Sonuç : Bu bulgular VMR’li hastalarda otonom sinir sisteminde bir dengesizlik olabileceğini ve bunun da daha çok parasempatik sistem aktivitesi artışı şeklinde olduğunu düşündürmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P269

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale