Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nazal Polipozis Ve Rekürrens Etyolojisinde Allerji Faktörü
 

Nazal Polipozis Ve Rekürrens Etyolojisinde Allerji Faktörü

Beder E., Gerçeker M., Anadolu Y., Altoparlak İ., Tezcaner Z.

Nazal polipozis, üst hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Patogenezini açıklamak için bir çok hipotez sunulmasına rağmen, kesin olarak saptanmamıştır. Astım, allerjik rinit ve aspirin intoleransı gibi hastalıklarla sık birlikteliğinden dolayı allerji önemli bir faktör olarak düşünülse bile, etyolojideki rolü halen tartışmalıdır. Allerjinin eşlik ettiği nazal polipli hastalarda rekürrens oranlarının daha fazla olduğu düşünülmektedir. Kliniğimizde Ocak 2004 ile Ocak 2005 tarihleri arasında klinik ve radyolojik olarak nazal polipozis tanısı konan ve bu endikasyon ile total etmoidektomi veya sfenoetmoidektomi operasyonu yapılan 44 hasta, allerji insidansı açısından değerlendirildi. Hastalarda serum total IgE düzeyi, elisa yöntemi ile serum spesifik IgE (sIgE) düzeyi, prick testi ve nazal sekresyon yaymasında eozinofil sayımı yapılarak allerji varlığına ait bulgular araştırıldı. Tüm nazal polipli hastaların %27,3’ünde prick testinin pozitif olduğu, bunun yanı sıra serum total IgE düzeylerinin % 20,5 ve sIgE düzeylerinin ise % 40,9 hastada yüksek olduğu gözlendi. Nazal polipli hastaların % 38,6’sında nazal sekresyon yaymalarında %5’den daha fazla eozinofil saptandı. Hastaların %38,6’sında ayrıca astım mevcuttu. Astımlı hastaların % 17,6’sinde prick testi ile, % 23,5’inde serum total IgE ve % 52,9’unda sIgE ile allerjik bulgular saptandı. Tüm hasta grubunda operasyon sonrası bir yıl içinde % 65,9 nüks izlenirken, nüks saptanan bu hastaların % 40’ında prick testi pozitif, % 33,3’sinde serum total IgE ve % 40’ında sIgE düzeyleri yüksekti. Nüks saptanan hastaların % 34,7’sinda nazal sekresyon yaymalarında %5’den daha fazla eozinofil saptandı. Sonuç olarak araştırılan parametrelerin ışığında, allerjinin çalışmaya dahil edilen hasta grubunda nazal polip ve rekürrensinin etyolojisinde tek başına önemli bir faktör olmadığı gözlemlenmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P270

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale