Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Stapes Cerrahisi Sonuçlarının Analizi Ve Revizyon Cerrahisi Tecrübemiz
 

Stapes Cerrahisi Sonuçlarının Analizi Ve Revizyon Cerrahisi Tecrübemiz

Aksoy F., Karaaslan O., San T., Koç A., Bilgili A., Güvey A.

Otoskleroz otik kapsülü tutan otozomal dominant geçişli bir hastalıktır. Stapes tabanına uygulanan cerrahi çeşitli teknikler ile tedavi edilir. Kliniğimizde 2000 Ocak ve 2005 Mart tarihleri arasında opere edilmiş 60 hastadaki 62 kulak operasyonunu retrospektif olarak incelendi. Hastaların yakınmaları, işitme kayıpları, uygulanan cerrahi yaklaşım ve kullanılan protez tipleri, ameliyat sonrası işitme kazançları ve ameliyat sonrası görülen komplikasyonlar değerlendirildi. Olgularımız arasında 6 tane revizyon cerrahisi vardı. Revizyon nedenleri saptanıp,yorumlandı. Operasyon sonrasında tüm hastalarda hava kemik yolu iletim aralığının belirgin olarak kapandığı görüldü. Kullanılan protez tipine bağlı olarak bir fark izlenmedi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P271

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale