Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Servikal Lenfadenopati İle Ortaya Çıkan Tiroidin Mikropapiller Karsinomu
 

Servikal Lenfadenopati İle Ortaya Çıkan Tiroidin Mikropapiller Karsinomu

Dereköy S., Yılmaz D., Kahveci O., Özel O., Şahin Ö.

Papiller tiroid karsinomları, genellikle radyasyona maruz kalmış bireylerde ortaya çıkan ve tüm tiroid karsinomlarının %80’ini oluşturan diferansiye kanserlerdir. Olguların çok az bir bölümü, ilk semptom olarak servikal lenfadenopati ile kendini gösterir. Bu olgu raporunda, boynunun sağ tarafında, yaklaşık 4 yıldır giderek büyüyen bir kitlesi olan 75 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Hastanın fizik muayenesinde, boyunda sağda SKM adale altında ve orta juguler seviyede yer alan 5X5 cm boyutunda fikse ve sert kıvamlı bir kitle palpe edildi. Yapılan panendoskopi, BT ve US tetkikleriyle, solunum ve sindirim sisteminde bir primer karsinom odağının olmadığı saptandı. Tiroid ise nonpalpabldı. US’da sağ tiroid lobun lateralinde, ancak onunla ilişkisiz 6,5X5,1X4,1 cm boyutunda, heterojen iç yapıda izoekoik solid kitle izlenirken, tiroidin loblarının normal boyutta olduğu ve herhangi bir nodüler formasyonun olmadığı saptandı. Boyun BT’sinde, sağ SKM posteriorunda superiorda hyoid seviyesinden, inferiorda tiroid gland seviyesine kadar uzanım gösteren keskin sınırlı, heterojen ve solid yapıda 5X5 cm boyutunda kitle görüldü. Tc-99m perteknatat ile yapılan sintigrafide, sağ lob orta dış kesiminde normo-hipoaktif solid nodül ile uyumlu bulgular elde edilirken, sol lobda uptake homojendi. Bu kitlenin İİAB’si tiroidin papiller karsinomu ile uyumlu bulundu. Hastaya Sağ Radikal Boyun Diseksiyonu ve Sağ Tiroid Lobektomi ameliyatı uygulandı. Postoperatif histopatolojik incelemede, iki adet orta, altı adet inferior juguler bölgede metastatik lenf nodu bulunurken, eksize edilen sağ tiroid lobunun lateralinde 0.2 cm çapında papiller mikrokarsinom odağı saptandı. Sonuç olarak, boyunda kitle ile gelen ve klinik olarak tiroidde herhangi bir patoloji saptanmayan olgularda, okult tiroid karsinomlarına rastlanabileceğini hatırlatmak istedik.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P273

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale