Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Sevoflurane Ve Desflurane Anestezisi İle Yapılan Fesc Sırasında Adrenalin Kullanımının Hemodinamik Etkileri
 

Sevoflurane Ve Desflurane Anestezisi İle Yapılan Fesc Sırasında Adrenalin Kullanımının Hemodinamik Etkileri

Şahiner T., Çakır Z.A., Erol U., Harput A., Selçuk M.

Sevoflorane ve desflurane yaygın olarak kullanılan volatil anesteziklerdir. Tüm volatil anestezikler değişen oranlarda myokardı katetolaminlere duyarlı hale getirmektedir. Ek olarak adrenalin kullanımı ise oluşmuş olan hemodinamik cevabı çeşitli şekillerde etkiliyebilir, myokardın beslenme bozukluğuna neden olabilir. AMAÇ Bu çalışma; sevoflorane ve desflurane anestezisi ile yapılan FESC’sinde adrenalin kullanımının oluşmuş olan hemodinamik cevabı ne ölçüde etkilediği ve myokardda beslenme bozukluğuna neden olup olmadığını saptamak amacıyla planlandı. MATERYAL VE METOD Çeşitli nedenlerle FESC geçirmesi planlanan 40 hasta randomize olarak 20’şer kişilik iki gruba ayrıldı. Premedikasyon ve anestezi indüksiyonu her iki grupta da benzerdi. Oratrakeal entübasyonu (OTE) takiben anestezi idamesinde oksijen/azot protoksit karışımının 3/3 oranında ilavesi ile, I. gruba %1.5 sevoflurane (S), II. Gruba ise %5 desflurane (D) uygulandı. Adrenalin 1/100000’lik olarak enjekte edildi. Hastaların sistolik, diyastolik ve ortalama kan basınçları (SAB, DAB, MAB), kalp atım hızı (KAH), ST analizi, oksijen hemoglobin konsantrasyonu (SpO2); indüksiyondan önce (İÖ), indüksiyondan sonra (İS), OTE’dan sonra (OTES), nazal kaviteye uygulanan pedi’lerden önce (PÖ) ve sonra (PS), adrenalin enjeksiyonunu takiben (AE) 2.,5.,10.,15.,20. ve 25. dk.da kaydedildi. Ayrıca; kanama miktarı, cerrahi konfor,ekstübasyon süreleri, operasyon ve anestezi süreleri belirlendi. İki grup birbiriyle ile karşılaştırıldı. BULGULAR Adrenalin uygulandıktan 10 dak sonra desflurane kullanılan grupta saptanan ST elevasyonunun, sevoflorane grubundan anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p<0,05). SONUÇ Desflurane kullanımı esnasında adrenalin uygulanırken dikkatli olunması gerektiği kanısındayız. Ancak çalışmamız halen devam etmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P276

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale