Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tonsil Lojunda İntramüsküler Hemanjiom
 

Tonsil Lojunda İntramüsküler Hemanjiom

Paksoy M., Şanlı A., Bozkurt Z., Taşdemir Ö.

Hemanjiomlar çocukluk çağının en sık görülen benign tümörleridir. İntramusküler hemanjiomlar tüm hemanjiomların yaklaşık % 1’inden azını oluşturur. Bu intramusküler hemanjiomların en sık görüldüğü yer gövde ve ekstremitelerdir. Baş boyun bölgesi bu tümörler için oldukça olağandışı bir bölgedir. Baş boyun bölgesindeki en sık bulunduğu yerler ise masseter kası ve trapezius kasıdır. Bu vakaların preoperatif tanısı az gözükmesi, derin yerleşimli olması ve özellik göstermeyen klinik ve radyolojik bulguları nedeniyle oldukça zordur. Tonsil yerleşimli intramusküler hemanjiom vakası ile biz bu az görülen klinik olguyu tartıştık.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P278

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale