Frontal Sinüs Mukoseli

Bozkurt Z., Çelebi Ö., Ateş G., Oktay A.

Frontal sinüs mukoseli sinüs ostiyumunun obstrüksiyonu sonucu oluşan sinüs mukozası ile döşeli nadir gözüken benign kistik neoplazmlardır. Kistik yapının içi sero-müköz glandlardan salgılanan sekresyon ile doludur. Benign özellikli lezyonlar olmasına rağmen sinüs kenarlarından kemik erozyonu yaparak yayılabilir ve sinüs sınırlarını aşıp orbitaya bazen de intrakraniyal bölgeye kadar uzanan erozyonlara sebep olabilirler. Tedavisi cerrahi olan frontal mukosellere yakın zamana kadar klasik eksternal teknikler uygulanırken günümüzde gelişmiş görüntüleme teknikleri ve endoskopik yöntemlerle intranasal yaklaşımlar uygulanmaktadır. Biz bir tanesi sinüs içinde sınırlı diğeri ise orbital yayılım gösteren iki olgu ile intranasal ve eksternal yaklaşım ile frontal sinüs mukosellerini tartıştık.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P279

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale