Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Uvuloplatfrngplst Yaplnhastd Orofarengeal Yaplrd Meydngelnanatomk Ve FizyljkDeğşklBilgs Tmgrfve Videoflrskpiiledeğrlnd
 

Uvuloplatfrngplst Yaplnhastd Orofarengeal Yaplrd Meydngelnanatomk Ve FizyljkDeğşklBilgs Tmgrfve Videoflrskpiiledeğrlnd

Tarhan S., Pabuşçu Y., Aykut A., Yücetürk A., Bayındır P.

Bu çalışmanın amacı, UPPP operasyonu sonrası orofarengeal yapılarda meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişikliklerin; aynı zamanda, UPPP sonrası yutma süresi ve fonksiyonlarında bir farklılığın ortaya çıkıp çıkmadığının noninvaziv yöntemler olan Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Videofloroskopi (VFS) ile incelenmesidir. Bu çalışma, horlama şikayeti ile başvuran ve fizik muayenesinde orofarenks bakısında Mallampati Evre 3 veya 4 tespit edilen 16 kişilik hasta grubu ve 10 kişilik kontrol grubu ile yapılmıştır. BT'de hasta grubunda üst hava yolunun en dar segmenti uvula-farenks arka duvarı arası, yani velofarenks düzeyi, ikinci en dar segmenti dil kökü-farenks arka duvarı arası olarak bulunmuştur. VFS ile, uvula-farenks arka duvarı arası uzaklığın (en dar yer), postoperatif dönemde, preoperatif döneme göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış gösterdiği saptanmıştır. BT ve VFS ile yapılan ölçümlerin, çıkartılan tonsil, yumuşak damak ve tonsil+yumuşak damak hacimleri ile korelasyonları incelenmiş; yutma süresi ile, çıkartılan tonsil hacmi ve tonsil+yumuşak damak hacmi arasında anlamlı bir korelasyon ilişkisi saptanmış; aynı zamanda, çıkarılan dokularla yutma sırasında uvula-sert damak arası uzaklık arasında da korelasyon olduğu görülmüştür. Hasta grubunun preop ve postop sonuçları karşılaştırıldığında yutma süresi, istirahatte iken uvula alt ucu-sert damak arası uzaklık, yutma sırasında uvula-sert damak arası uzaklık, uvula-farenks arka duvarı arası en dar uzaklık, uvulanın farenkse temas eden kısmının uzunluğu, uvula alt ucu-sert damak arası uzaklık, uvula alt ucu-nazofarenks tavanı arası uzaklık, yumuşak damak arka yüzü ile nazofarenks arka duvarı arası hava sütunu alanı, uvula alt ucu ile epiglot üst ucu arasındaki hava sütunu alanı, yumuşak damak alanı ve farinksin en dar seviyesinden geçen hava sütunu alanı parametrelerinde anlamlı farklılık bulunmuştur

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P281

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale