Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Vaka Takdimi: Allerjik Fungal Sinüzitte İzole Orta Konka Tutulumu
 

Vaka Takdimi: Allerjik Fungal Sinüzitte İzole Orta Konka Tutulumu

Köybaşıoğlu A., Uslu S., Gürbüzler L., Aydil U., Dinç A., Kalkancı A.

Alerjik fungal sinüzit yaklaşık çeyrek yüzyıldır bilinmektedir. Bu süre boyunca yapılan çalışmalar sonucunda kronik sinüzit olgularının büyük bir çoğunluğunu funguslara karşı IgE aracılı reaksiyona bağlı olarak gelişen alerjik fungal sinüzitin oluşturduğu anlaşılmıştır. Alerjik fungal sinüzit tanısı eozinofilik müsin varlığında direkt mikroskopide fungal hiflerin görülmesi veya fungal kültürlerde üreme olması ile konmaktadır. Alerjik fungal sinüzit tek veya iki taraflı olarak gelişebilen, nazal poliplerin sıklıkla eşlik ettiği bir klinik tablodur. Sıklıkla birden çok paranazal sinüste tutulum olmaktadır. Kliniğimizde tedavi edilen 57 yaşında bayan hastanın bilgisayarlı tomografisinde ve operasyonu sırasında izole olarak orta konkada alerjik fungal sinüzitle uyumlu patoloji tespit edilmiştir. Hastadan alınan biyopsi materyalinin direkt mikroskobik incelemesinde çok sayıda septalı hif izlenmiş, kültürde ise Aspergillus fumigatus üremiştir. Literatürde allerjik fungal sinüzit izole orta konka tutulumu henüz rapor edilmiş değildir. Burada ilk kez bildirilmekte ve olgu tartışılmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P282

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale