Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kokleer İmplant Uygulamasında Cerrahi Teknik Seçiminin Preoperatif Değerlendirilmesi
 

Kokleer İmplant Uygulamasında Cerrahi Teknik Seçiminin Preoperatif Değerlendirilmesi

Kirazlı T., Bilgen C., Aydemir B., Savaş R.

Bu çalışma Temmuz 1996 ve Ekim 2004 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yapılmış 28 koklear implant hastası ve 10 adet temporal kemik üzerinde yapılmıştır. Temporal kemiklere ameliyat simülasyonu öncesinde anatomik pozisyon verilerek yüksek rezolüsyonlu BT çekilmiştir. Hastaların ve kemiklerin BT’leri bir radyolog tarafından değerlendirilmiş ve ölçümleri yapılmıştır. Dış merkezlerde yapılan BT’ler standartizasyonu bozmamak için çalışma dışı bırakılmıştır. Hastaların cerrahileri aynı cerrah tarafından uygulanmış ve retrospektif olarak vakalar kokleatya doğru açı ile ulaşılabilmesi açısından uygun ve zorluk yaratan anatomiye sahip olarak ikiye ayrılmıştır. Temporal kemiklere de ameliyat simülasyonları aynı cerrahi ekip tarafından uygulanmıştır.Temporal kemiklerde bu iki gruptan birine sokulmuştur. Tüm BT’lerde dış kulak yolu kemik kısmı ile koklea bazal kısmı arasındaki açı, kokleanın dış kulka yoluna göre pozisyonu ve mesafesi, kokleanın fasial resese göre pozisyonu ve mesafesi, koklea bazal kıvrımının lateral duvara mesafesi, fasial resesin boyutu ve koklea bazal kıvrımı ile internal karotis arteri arasındaki açı ölçülmüştür. Ölçümler iki grup arasında kıyaslanmıştır. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P283

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale