Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larenks Kanserlerinde Cerrahi Tecrübelerimiz
 

Larenks Kanserlerinde Cerrahi Tecrübelerimiz

Aksoy F., Karaaslan O., Veyseller B., Apuhan T., Bilgili A.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve Baş Boyun Baş Cerrahisi kliniğinde Mart 2000 - Ocak 2005 tarihleri arasında teşhis ve tedavisi yapılan 195 larenks kanserli hastanın bulgularını retrospektif olarak inceledik. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, TNM’leri, boyun metastaz bölgeleri, histopatolojik incelemeleri, uygulanan cerrahi teknikler ve elde edilen sağ kalım oranları değerlendirildi. Hastaların demografik bilgileri gözden geçirildiğinde en genç hasta 34 yaşında, en yaşlı ise 84 yaşında idi, yaş ortalaması 57 olarak hesaplandı. Tümör lokalizasyonları 27 hastada glottik, 47 supraglottik, 2 hastada subglottik ve 119 hastada transglottik olduğu görüldü. Uygulanan cerrahi teknikler incelendiğinde 15 hastanın kordektomi, 10 hasta açık tknik vertikal hemilarenjektomi, 4 hasta açık teknik horizontovertikal larenjektomi, 19 hasta near total larenjektomi, 32 hasta supraglottik larenjektomi, 115 hasta ise total larenjektomi ile tedavi edildi. Tedavi amaçlı olarak hastaların 160 hastaya 246 boyun disseksiyonu yapıldı. Elektif veya tedavi TNM evreleri ise 33 olgu T1, 42 olgu T2 , 85 olgu T3 ve 35 olgu T4 ‘idi. N evreleri 118 olgu N0, 29 olgu N1, 31 olgu N2 ve 17 olgu N3 idi. Histopatolojik olarak 4 olguda nadir rastlanan mukoepidermoid karsinom, adeno karsinom, osteosarkom ve küçük hücreli kanser saptanırken kalan 191 hastada yassı epitel hücreli kanserdi

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P285

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale