Maksiller Lenfoma

Kazkayası M., Dincer C., Datli F., Kiliç R.

Malign lenfomalar lenf nodları ve lenfoid organları olduğu kadar ekstranodal organ ve dokuları da tutabilir. Baş-boyun bölgesinde sık görülmesine rağmen paranazal sinüslerde seyrek olarak karşımıza çıkar. Sağ maksiller sinüsten köken alıp, sinüsün ön duvarını destrükte ederek yumuşak dokuya invaze olan, sınırları belirgin olmayan 4x4 cm ebatlarındaki kitleden Caldwel-Luc yöntemiyle alınan biyopsi sonucu malign lenfoma gelmiştir. Hastalığın ayırıcı tanısı, tedavisi ve prognozu literatür bulguları eşliğinde tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P286

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale