Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Anatomik Bölgelerine Göre Dış Kulak Kıkırdak Yapılarının Kalınlıkları
 

Anatomik Bölgelerine Göre Dış Kulak Kıkırdak Yapılarının Kalınlıkları

Karasalihoğlu A., Taş A., Uzun C., Yağız R., Kutoğlu T., Ada S.

AMAÇ: Dış kulak yolu tragus ve aurikulanın cymba conchae, concha auriculae, scapha-crural ve fossa triangularis bölgelerinden alınan kıkırdakların kalınlıkları, homojenitesi ve diseksiyon özellikleri araştırılmıştır. MATERYAL ve METOD: On üç kadavra kulağı (tragus ve aurikula kıkırdak kısımları) kullanıldı. Her bir kulakta “cymba conchae, concha auriculae, scapha-crural, fossa triangularis ve tragus” alanlarından alınan 1cm2’lik kıkırdak parçalarının üzerindeki yumuşak doku ve perikondrium mikroskopik diseksiyonla iki yüzde de kaldırıldı. Diseke edilen kıkırdakların hangi bölgeden alındığını bilmeyen iki araştırmacı kıkırdak parçalarının kalınlık ölçümlerini yaptı. Bu araştırmacılardan biri, her bir kıkırdak parçasının dokuz ayrı yerinden elektronik hassas kumpas kullanarak ölçümleri yaptı ve bu değerler diğer araştırmacı tarafından kaydedildi. BULGULAR: En ince kalınlığı olan kıkırdak bölgesi cymba conchae iken (ort. 0.918 mm; en küçük - en büyük: 0.81 - 1.21 mm), en kalın bölge concha auriculae (1.136 mm; en küçük - en büyük: 0.91 - 1.47 mm) idi. Kıkırdak kalınlıkları bakımından kıkırdağın bütün alanlarında en az farklılık gösteren (homojen) bölge tragus iken (ort. standart deviasyon: 0.026 mm), en fazla farklılık gösteren bölge ise concha auriculae (ort. standart deviasyon: 0.156 mm) idi. Bireyler arasında kalınlık bakımından en farklı ölçümlerin saptandığı bölge concha auriculae ve skafa crural bölgeler (her ikisi içinde standart deviasyon: 0.160 mm) idi. Bireyler arasında kalınlık açısından en az fark saptanan bölge ise tragus (standart deviasyon: 0.079 mm) idi. SONUÇ: Dış kulak kıkırdak yapıları içerisinde en kalın kıkırdak bölgesi concha auriculae dır. Bu bölgenin kalınlığı kendi içinde ve bireyler arasında diğer dış kulak kıkırdak bölgelerine göre en çok farklılık gösterenidir. Timpanoplasti amacıyla kıkırdak greft alırken bu bulgular dikkate alınmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P287

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale