Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tularemi: Lenfadenopati Özelliklerinin Değerlendirilmesi Ve Kbb Açısından Öneriler
 

Tularemi: Lenfadenopati Özelliklerinin Değerlendirilmesi Ve Kbb Açısından Öneriler

Karasalihoğlu A., Uzun C., Karaoğlu D., Gürcan Ş., Eskiocak M., Varol G.

AMAÇ: Tularemide servikal lenfadenopatinin (LAP) klinik özellikleri ile ilgili epidemiolojik çalışmamızın sonuçlarını sunmak, ülkemizde bir KBB hekiminin, boyun kitlesi varlığında ayırıcı tanıda tularemiyi de hatırlaması gerektiğini ve tularemi saptandığında da halk sağlığı açısından neler yapılabileceğini vurgulamak. MATERYAL ve METOT: Tularemi hastalığının saptandığı köyde oturan 269 kişiyi muayene ettik. Hepsinden detaylı öykü ve serolojik test için kan aldık. Servikal muayenede, LAP’ların özelliklerini kaydettik ve serolojik testin pozitif olduğu tularemi gurubu (10 kişi) ile testin negatif olduğu sağlam gurup (259 kişi) arasında karşılaştırdık. Öykü ve klinik bulgulara göre öntanıda yardımcı olabilecek duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerlerini hesapladık. SONUÇLAR: Yakın zamanda tonsillofarenjit geçirmiş ve yapılan ampirik antibiyotik tedavilerine yanıt vermemiş servikal LAP olgularında, ülkemizde tularemi de ayırıcı tanıda araştırılmalıdır. Orofarengeal tularemide boyunda görülebilen LAP’lar genellikle üst jugüler bölgede görülmekle beraber, salgın bölgesinde tularemi olmayan kişilerde de bu bölgede LAP saptanabilir. Bunun dışında, tularemiye bağlı servikal LAP’ın özellikleri, çapının 1.5 cm’den büyük, palpasyonla ağrılı, sert veya orta sertlikte olması ve hareket kısıtlığı göstermesidir (p<0.0001). Bir KBB uzmanı endemik bir hastalık olan tularemiyi düşündüğünde veya saptadığında, hastanın çevresindeki kişilerde de benzer şikayet ve bulguları sorgulamalı, halk sağlığı açısından gerekli tedbirlerin alınmasında yardımcı olmalıdır. Tularemi açısından endemik bir bölgede, öyküsünde yakın çevrede fare artışı bildirmeyen ve kliniğinde LAP ve tonsillit, farenjit veya tonsillofarenjit birlikte bulunmayanların büyük bir kısmı (254/257)sağlamdır (negatif prediktif değer=%98.8). Bu bulgu, kişisel serolojik test önceliğinin belirlenmesinde faydalı olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P288

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale