Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kolestatom Cerrahisinde Kemikçik Zincirin Durumu Ve Ossiküloplasti Tercihlerimiz
 

Kolestatom Cerrahisinde Kemikçik Zincirin Durumu Ve Ossiküloplasti Tercihlerimiz

Özbilen S., Göksu N., Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ., Uygur K., Ceylan A., Kızıl Y., Dinç E., Aydil U.

Kolestatomda görülen en sık komplikasyon iletim tipi işitme kaybıdır. Kemikçiklerdeki hasarlanmanın sebebi kolestatomun basısıyla gelişen vasküler bozukluk ve oluşan litik enzimatik aktivitedir. Cerrahide öncelikli amaç kolestatomun temizlenmesi, sonrasında ise işitmenin rekonstrüksiyonudur. İşitme rekonstrüksiyonunda kemikçik zincirin kendisi, diğer otojen greftler ya da sentetik materyaller kullanılmaktadır. Temmuz 2001 - mart 2005 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi kliniğinde kolestatom nedeniyle ilk kez opere edilen hastalar retrospektif olarak tarandı ve operasyon bulguları değerlendirildi. 141 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 121’ine (% 85,8) açık kavite tekniği, 20’sine (% 14,2) kapalı kavite tekniği uygulanmıştı. Açık kavite tekniği uygulanan hastaların 30’una radikal mastoidektomi, 91’ine modifiye radikal mastoidektomi uygulanmıştı. En sık kemikçik patolojisi (% 89,4) inkus ile ilgiliydi. Malleus ve stapes defektleri eşit oranda (% 35,5) görüldü. Kemikçik rekonstrüksiyonunda en sık inkus transpozisyonu yöntemi kullanılmıştı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P290

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale