Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Erişkinde Kistik Higroma: Biri Atipik Yerleşimli, İki Olgunun Sunumu
 

Erişkinde Kistik Higroma: Biri Atipik Yerleşimli, İki Olgunun Sunumu

Şahan M., Yıldırım N., Kasapoğlu F.

Kistik Higroma(KH)(Kistik Lenfanjioma), lenfatik sistemin nadiren görülen kalıtsal bir anomalisidir. Lezyonları çoğu yenidoğanlarda veya erken çocukluk döneminde boyunda kitle şeklinde ortaya çıkarlar. Olguların %80’i 2 yaşın altında ortaya çıkmaktadır ve yetişkin olguların sayısı oldukça nadirdir. Makalemizde 22 ve 23 yaşlarında ortaya çıkan, birisi atipik yerleşimli olan etyolojisi saptanamayan 2 KH olgusunu sunuyoruz. Olgulardan birincisi sağ posterior servikal üçgende yerleşimli, supraklavikuler düzeye dek uzanımı olan KH olgusu idi. Diğer olgu, sağ submandibuler alanda yerleşimli, kafa tabanı uzanımı olan oldukça ender görülen atipik seyirli yetişkin KH olgusuydu. Tanı aşamasında klinik bulgular, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve ince iğne aspirasyon sitolojisi kullanıldı. Sonuç tanı, post-operatif histopatoloji ile ortaya kondu. Olguların tedavisinde cerrahi eksizyon uygulandı. Cerrahi sonrası 6. ve 8. aylarda hiçbir rekürrens bulgusu saptanmadı. Sunulan bu iki KH olgusu ışığında literatür özeti ve KH olgularının tanı ve tedavi aşamaları tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P291

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale