Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Radyofrekans İle AltKonkaParsiyel DokuVolüm RedüksiynnNazal SteroidSpreylerin DiffüzyonuVe TerapötikEtkinl. ÜzernEtklr
 

Radyofrekans İle AltKonkaParsiyel DokuVolüm RedüksiynnNazal SteroidSpreylerin DiffüzyonuVe TerapötikEtkinl. ÜzernEtklr

Erdibil H.H.

Topikal nazal steroidler ile paranazal sinüsler ve ostiomeatal bölgenin enflamatuar patolojileri için tedavi planlanan ve alt konkaları hipertrofik olan kronik rinosinüzitli hastalarda radyofrekans ile alt konka parsiyel doku volüm redüksiyonu (RPDVR) uygulamasının nazal spreylerin diffüzyonu ve terapötik etkinliği üzerine etkisi araştırılmıştır. Birinci bölümde metilen mavisi ile işaretlenmiş spreyler kullanılarak RPDVR’nun nazal steroidlerin diffüzyonu üzerine etkisi incelenmiş, ikinci bölümde enflamatuar değişikikler evrelendirilek alt konka RPDVR’nun nazal steroidlerin klinik etkinliğine etkileri değerlendirilmiştir. Bu amaçla çalışma ve kontrol gurubu oluşturularak unilateral veya bilateral alt konka mukozal hipertrofisi saptanmış, etmoid, maksiller ve frontal sinüzit veya ostiomeatal kompleksi ilgilendiren kronik enflamatuar patoloji (mukoza hipertrofisi veya orta mea sınırlı polibi) nedeniyle topikal nazal steroid tedavisi ve muhtemel ESC planlanan 74 hastadan 37’sinde tedavi öncesi alt konka RPDVR yapılmış, 2 hafta sonra başlayarak 6 hafta topikal nazal steroid uygulanmıştır. Kontrol gurubunda ise alt konkaya müdahale edilmeden aynı süre nazal steroid sprey kullandırılmıştır. Tedavi öncesi ve sonrası yapılan endoskopik değerlendirme ve BT tetkikleri karşılaştırılarak mukozal enflamatuar patoloji ve poliplere ait değişiklikler değerlendirilmiştir. RPDVR uygulanan grupta düzelme oranı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Alt konkada oluşturulan mukozal volüm azalmasının alt ve orta meayı genişlettiği, preoperatif ve postoperatif dönemde topikal steroid ve hipertonik nazal solusyonların intranazal diffüzyonunu kolaylaştırdığı ve bu nedenle tedavinin etkinliğini arttırdığı gözlenmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P292

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale