Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Orta Kulak Cerrahisinin Planlanmasında Carhart Çentiğinin Önemi
 

Orta Kulak Cerrahisinin Planlanmasında Carhart Çentiğinin Önemi

Döner F., Doğru H., Tüz M., Yasan H., Akkuş Ö.

Amaç : Saf ses odiyometrisinde kemik yolunun kötüleşmesi (özellikle 2 kHz frekansında) olarak görülen ve bazı araştırmacılar tarafından artefakt olarak değerlendirilen Carhart çentiğinin sebepleri ve klinik önemini araştırmak. Hastalar ve Yöntemler : Orta kulak cerrahisi uygulanan 305 hastaya ait klinik kayıtlar değerlendirildi. Saf ses odiyogramında 500Hz-4kHz arasında frekanslarda en az 10 dB değerinde kemik yolunda kötüleşme ile karakterize olan olgular çalışmaya dahil edildi. Bulgular : Yaşları 6-71 arasında, yaş ortalaması 29.35 ± 16.56 olan 152 erkek, 153 kadın toplam 305 hastanın 315 kulağına ait dosya bilgileri değerlendirildi. Olguların patolojiye göre dağılımı 147 kronik otit, 61 timpanoskleroz, 61 efüzyonlu otit (70 kulak), 25 otoskleroz (26 kulak), 7 travmatik kulak zarı perforasyonu ve 4 konjenital anomali şeklinde idi. Otoskleroz ve timpanosklerozlu olgulardaki Carhart çentiği 28 (%93) olguda 2 kHz, 2 olguda 1 kHz de oluşmaktaydı. Kronik otitli olgularda görülen Carhart çentiğinin ise 10’u 1 kHz (%55), 8’i 2kHz frekansında idi. Sonuç : Kulak zarının sağlam olduğu seröz otit, timpanoskleroz ve konjenital anomaliler gibi bazı olgularda Carhart çentiğinin olabileceği göz önünde bulundurulup ayırıcı tanıda dikkat edilmesi gerekmektedir. 2 kHz’de görülen çentiğin daha çok stapez taban fiksasyonu ile, 1 kHz’deki çentiğin ise stapez tabanının fikse olmadığı olgularda görülmesi de ameliyat öncesi stapez tabanının hareketliliği hakkında bir fikir verebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P293

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale