Posterior Transvers Lazer Kordotomi

Dursun G., Gökcan M.

Bilateral abdüktör vokal kord paralizisi (BAVKP) nadir ancak ciddi havayolu obstrüksiyonu yaratarak yaşamı tehdit edebilen bir durumdur. Günümüze kadar BAVKP tedavisinde farklı yöntemler kullanılmıştır. Geçen yüzyılın başına kadar trakeotomi tek tedavi seçeneğiydi. Halen obstrüksiyonun giderilmesinde oldukça etkin bir yöntem olmasında rağmen, invazif bir yöntem oluşu ve uzun dönemde beraberinde getirdiği sosyal sorunlar nedeniyle trakeotomi yerine yeni ve daha uygun cerrahi teknikler araştırılmaktadır. İdeal cerrahi teknik, fonasyon ve deglütasyon gibi larengeal fonksiyonları korurken hava yolu obstrüksiyonunu ortadan kaldırmalıdır. Bu bağlamda çeşitli açık ve endoskopik cerrahi yöntemleri tanımlanmıştır. Posterior transvers lazer kordotomi (PTLK) ilk olarak Dennis ve Kashima tarafından tanımlanmış ve invazif olmayışı, perioperatif trakeotomi gerektirmemesi gibi nedenlerle oldukça kabul görmüştür. Bu sunumda bilateral PTLK ile tedavi ettiğimiz 22 BAVKP’li olgunun uzun dönem akustik, aerodinamik ve fonksiyonel sonuçları tartışılacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P297

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale