Boyunda Kist Hidatik : Olgu Sunumu

Dadaş B., Seven H., Alkan S., Sözen E., Coşkun B.

Kist hidatik, sestodlardan Echinococcus Granulosus’un neden olduğu parazitik bir hastalıktır. Enfestasyon ya direkt bulaş ya da indirekt olarak kontamine su ya da yiyeceklerle olmaktadır. Primer konak köpeklerdir. Ara konak koyun, sığır, at ve ara sıra olarak da insanlardır. Sıklıkla karaciğer ve akciğer, nadiren de beyin, göz, kalp, kemik ve diğer iç organları tutabilir. Boyun yerleşimli kist hidatik olguları literatürde oldukça kısıtlı sayıdadır. Semptomlar patognomonik değilse baş-boyun yerleşimli bu vakaları tanımak hayli zordur. Burada 30 yaşında, boyun sağ yarısında ağrısız, yavaş büyüyen kitle yakınması olan erkek hasta sunulmaktadır. Fizik muayenede yaklaşık 8 x 9 cm boyutlarında, boyun inferoposterior yerleşimli, yarı sert kitle mevcuttu. Akciğer grafisi ve KBB muayenesi kitle dışında normal olarak tespit edildi. Labarotuar testlerinden ELISA ile pozitif seroloji saptandı. Hastaya boyun ultrasonografisi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tetkikleri yapıldı. Hastaya kitle eksizyonu operasyonunu takiben medikal tedavi başlandı. Kist hidatik nadir de olsa baş-boyun bölgesinde yerleşebilir. Bu sebeple baş-boyun bölge yerleşimli kitlelerin ayırıcı tanısında mutlaka akla getirilmelidir

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P299

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale