Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İnvaziv Sinonazal Aspergilloziste Endoskopik Eksizyon Ve Lokal Fleplerle Onarım: Olgu Sunumu
 

İnvaziv Sinonazal Aspergilloziste Endoskopik Eksizyon Ve Lokal Fleplerle Onarım: Olgu Sunumu

Yetişer S., Tosun F., Akçam T., Karahatay S., Karapınar U.

İnvaziv sinonazal fungal hastalık genellikle immün direnci düşük olan hastalarda ortaya çıkan ve hızla ilerleyen bir hastalıktır. Her türlü modern tedaviye rağmen mortalite oranı yüksektir. Bu yazıda akut myeloblastik lösemi nedeniyle kemoterapi alan bir hastada ortaya çıkan bir invaziv fungal sinüzit olgusu sunulmuştur. Endonazal endoskopik görüş altında geniş cerrahi eksizyon ve lipozomal amfoterisin B tedavisi ile hasta iyileşmiş ve yüzde oluşan defekt alın ve yüz ilerletme flepleri ile kapatılmıştır. İmmün direnci düşük olan ve antibiyotik tedavisine cevap vermeyen sinüzitli olgularda invaziv sinonazal fungal hastalık akılda tutulmalı ve hiç zaman kaybetmeden tedaviye başlanmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P302

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale