Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İzole Kronik Sfenoid Sinüzit Ve Bilateral Abdusens Felci: Ayırıcı Tanı Ve Literatür Özeti
 

İzole Kronik Sfenoid Sinüzit Ve Bilateral Abdusens Felci: Ayırıcı Tanı Ve Literatür Özeti

Samim E., Göçmen H., Bayız Ü., Özdek A., Ceylan K., Yavanoğlu A.

Sfenoid sinüsün izole inflamatuar tutulumu göreceli olarak nadir bir olaydır. Kronik sfenoid enfeksiyonları ayırıcı tanıda problem oluşturabilirler. İyi ve kötü huylu lezyonlar arasında ayırım zor olabilir. Kranial nöropati mevcudiyetinde sfenoid sinüs ilk akla gelmesi gereken paranazal sinüstür. Bu yazımızda bilateral VI. Sinir felci ile başvuran 14 yaşında erkek hastada izole sfenoid sinüzit olgusu sunulmuştur. İlk basamakta parenteral antibiyoterapi ve sistemik steroid tedavisi uygulanmıştır. Abdusens felci ve sfenoidit sebat ettiği için endoskopik sfenoidotomi uygulanmıştır. Göz hareketlerinin tedricen düzeldiği altı haftalık süreç içinde oral antibiyotik ve sistemik steroid tedavisine devam edilmiştir. Sfenoid sinüste yerleşen noninflamatuar lezyonların yüksek prevelansı nedeniyle ayrıntılı bir preoperatif değerlendirme şarttır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P303

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale