Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Bir Olgu Nedeniyle Larengeal Tüberküloz
 

Bir Olgu Nedeniyle Larengeal Tüberküloz

Ünal N., Tekin M., Koçak İ., Altundağ A., Karabulut B., Zemheri E.

Tüm tüberküloz olgularının %85’ini pulmoner tüberküloz, geri kalan %15’ini ise ekstra pulmoner tüberküloz olguları oluşturmaktadır. Ekstrapulmoner tüberküloz lenfohematojen yayılım veya direkt invazyon sonucu gelişebilir. Tüberküloz enfeksiyonun ekstrapulmoner tutulumları arasında larenks tutulumu nadir olup, sekonder larengeal tüberküloz oranının %1’den az olduğu gösterilmiştir. Larengeal tüberküloz larenksin granülomatöz hastalıkları arasında en sık görülenidir. Larengeal tüberküloz klinik olarak ve fizik muayenede larenks malignitesi ile karışabilir Larengeal tüberkülozun en sık klinik bulguları disfoni ve odinofajidir. Nefes darlığı, boğazda takılma hissi, otalji diğer görülen semptomlardır. Hastalığın kesin tanısı biyopsi ile konulur. Hastalık pulmoner tüberküloza göre daha bulaştırıcı olmasına rağmen medikal tedaviye çok iyi cevap verir OLGU SUNUMU: Kliniğimize 6 aydır ses kısıklığı şikayeti ile başvuran 43 yaşında erkek larengeal tüberküloz olgusu sunulmaktadır. Medikal tedaviye cevap vermeyen ses kısıklığı nedeniyle kliniğimize sevk edilen olgunun anamnezinde 2 paket gün/ 20 yıl sigara tükettiği tesbit edilmiştir. Larengoskopik muayenede; epiglot larengeal yüzde sağ tarafta orta hattı geçen vejetatif irregüler geniş yüzeyli granülomatöz kitle, sağ ve sol ventriküler bandlar üzerine yayılmış, vokal kordları ve aritenoid vokal proses üzerindeki dokuyu tutmuş granülomatöz kitlesel lezyon izlendi. Stroboskopik muayenede ise vokal kord mukozasında belirgin bilateral akinezi saptandı. PA Akciğer grafisi normal olarak değerlendirilmiştir. Biyopsi sonucu tüberküloz larenjit olarak gelmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ: Ülkemizde özellikle sosyo ekonomik koşullara bağlı olarak artan tüberküloz vakaları nedeniyle ses kısıklığı ve yutma güçlüğü ile gelen hastalarda larenks maligniteleri yanında larengeal tüberkülozun da akılda bulundurulması gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P307

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale