Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Alerjik Rinitte Spesifik İmmunoterapi Tedavisinin Etkinliği
 

Alerjik Rinitte Spesifik İmmunoterapi Tedavisinin Etkinliği

Gedikli O., Aktaş E., Korkut Y., Eren S., Sürmeli N.

Amaç: Pereneal ve sezonsal alerjik rinitde spesifik immunoterapi tedavisinin (SIT) etkinliğini tartişmak. Kliniğimizde 1999-2004 tarihleri arasında pereneal ve sezonsal alerjik rinit tanısı koyulan 53 hastaya SIT uygulandı. Hastalara önce birer hafta aralarla subkutan enfeksiyon şeklinde başlangıç dozu uygulanarak tolere edebilecekleri idame doza ortalama 6 ayda ulaşıldı. Tespit edilen idame doz 3 hafta aralıklarla uygulandı. 53 hastanın 30’ u 5 yılını, 11’i 3 yılını, 12’ si 1 yılını tamamlamış olup hastalarda klinik ve laboratuar olarak saptanan değerler, SIT öncesi klinik ve laboratuar değerleri ile karşılaştırıldı. SIT’ in etkinliğine yönelik sonuçlarımızın literatürle uyumlu olduğu görüldü.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S1

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale