Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Burun Genişletici Bantların Ve Lokal Dekonjestanların Nazal Havayoluna Etkileri
 

Burun Genişletici Bantların Ve Lokal Dekonjestanların Nazal Havayoluna Etkileri

Tosun F., Akçam T., Demir D., Karakoç Ö., Kahraman E.

Özet Amaç: Burun genişletici bantların (BGB) ve nazal dekonjestan ilaçların tek tek yada birlikte kullanıldıklarında burun geometrisi üzerinde etkilerini araştırmak. Hastalar ve Yöntem: Burun tıkanıklığı semptomları bulunmayan 23 olgunun 1-BGB, plasebo bant yada dekonjestan kullanılmaksızın, 2-Plasebo bant kullanılarak, 3-BGB kullanılarak, 4-Dekonjestan sprey uygulandıktan sonra, 5-Dekonjestan sprey uygulandıktan sonra plasebo bant yapıştırılarak, 6-Dekonjestan sprey uygulandıktan sonra BGB kullanılarak akustik rinometri kullanarak hava yolu değerlendirilmiştir. Tüm ölçümlerde CSA1, CSA2 ve CSA3 parametreleri ile birlikte, burun boşluğunun 6 cm’lik bölümü üç eşit bölüme ayrılarak hacimleri V1, V2 ve V3 olarak kaydedilmiştir. Bulgular: BGB kullanıldıktan sonra CSA1’de ortalama % 33, CSA2’de ise ortalama %10 oranında artış meydana gelmiştir. Burun boşluğunun hacminde BGB kullanılmasını takiben V1’de anlamlı artış gözlenirken, V2 ve V3’te anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Burun boşlukları nazal dekonjestan kullanılarak dekonjeste edildikten sonra ortalama olarak CSA1’de 0,17 cm2 (%24), CSA2’de 0,37cm2 (%25) ve CSA3’te 0,37cm2 (%18) artış saptanmıştır ve bazal değerler ile dekonjestan sonrası değerler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Dekonjesyonu takiben V2’de ortalama olarak 0,47 cm3 (%20) artış meydana gelmiş ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Dekonjeste edilmiş burunlara BGB uygulandıktan sonra elde edilen sonuçlar bazal ölçüm sonuçları ile karşılaştırıldığında tüm bölümlerin ortalama alanlarında ve hacimlerinde anlamlı artış olduğu saptanmıştır. Sonuç: BGB nazal valv bölgesinin alanında ve burun ön bölümünün hacminde belirgin artışa sebep olurken, dekonjestanlar daha çok inferior konkanın ön yarısının küçülmesini sağlayarak CSA2 değerinde ve 2-4 cm arasında kalan burun orta bölümünün hacminde artışa yol açmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S3

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale