Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Kan Grupları Risk Faktörü Olabilir Mi?
 

Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Kan Grupları Risk Faktörü Olabilir Mi?

Ayçiçek A., Yılmaz M., Kahveci O., Duman K., Dereköy F.

Yüksek şiddetteki gürültü işitme kayıplarına neden olabilmektedir. Bireysel faktörler bu etkilenmenin derecesini belirleyici olabilir. Kan grupları da bu bireye özgü faktörler arasında sayılabilir. Bu çalışmada amaç gürültülü bir iş yerinde çalışan işçilerde ortaya çıkan işitme kaybının kan gruplarına göre dağılımını saptamaktı. Gürültü düzeyi 85-95 dB arasında değişen bir kağıt fabrikasında günde 8 saat çalışan 148 işçi değerlendirilmeye alındı. İşçilerin hepsi erkekti. Ortalama yaşları 40 ( dağılım 20-56 yaş ) idi. İşçilerin ortalama çalışma süresi 15,5 ( 1-22 yıl ) yıl idi. Çalışma grubundaki tüm işçilerin saf ses odyogramları elde edildi ve kan grupları belirlendi. 148 işçinin 85'inde ( %57,4 ) yüksek frekanslarda ( 3000-6000 Hz ) sensörinöral işitme kaybı saptandı. İşçilerin 45 ( %30 )'inde kan grubu 0 iken, 33 ( %22 )'ünde B grubu,15 ( %10 )'inde AB grubu, 55 ( %37 )'i A grubu idi. Bunların içinde kan grubu 0 olan 45 işçinin 31 ( %68 )'inde, B grubu olan 33 işçinin 18 ( %54 )'inde, AB grubu olan 15 işçinin 8 ( %53 )'inde ve A grubu olan 55 işçinin 27 ( %54 )'inde sensörinöral işitme kaybı saptandı. Kan grupları arasında en yüksek işitme kaybı oranı 0 grubunda bulundu. Bu sonuçlara göre 0 kan grubuna sahip olmak gürültüye bağlı işitme kaybının gelişiminde rol oynayan bir risk faktörü olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S7

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale