Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İdiopatik Ani İşitme Kayıplı Olgularda Uyguladığımız Tedaviler Ve Sonuçları
 

İdiopatik Ani İşitme Kayıplı Olgularda Uyguladığımız Tedaviler Ve Sonuçları

Özbilen S., Göksu N., Kemaloğlu Y. K., Yılmaz M., Ceylan A., Ural A.

İdiopatik ani işitme kayıplarının (AİK) tedavisinde fikir birliği bulunmamaktadır. Kortikosteroidlerin etkinliği konusunda genel bir uzlaşma olsa da; en etkili tedavinin ne olduğu ve bu tedavideki steroid dozu konusunda ortak bir karar mevcut değildir. Kliniğimizde idiopatik AİK tanısı ile 1984-2005 yılları arasında takip ettiğimiz toplam 168 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalara 3 ayrı tedavi protokolü uygulandığı görülmüştür. Birinci tedavi protokolünün (metilprednizolon 1 mg/kg/gün, IV; reomacrodex 500 cc/gün, IV; pentoxifiline 1200 mg/gün, IV; heparin 5000 Ü/gün, IV; papaverin HCl 120 mg/gün, po; ginkoglikozit 28.8 mg/gün, po; famotidine 40 mg/gün, po) uygulandığı grupta 99, ikinci tedavi protokolünün (metilprednizolon 2 mg/kg/gün IV; asiklovir 4000 /gün, po; ve famotidine 40 mg/gün, po) uygulandığı grupta 17, üçüncü tedavi protokolünün (metilprednizolon 3 mg/kg/gün IV; asiklovir 4000 /gün, po; ve famotidine 40 mg/gün, po) uygulandığı grupta 52 hasta bulunmaktadır. Asiklovir 7 gün, diğer tedaviler 10 gün verilmiş, tedavi sonunda steroid dozu azaltılarak kesilmiştir. Tedavinin 10. gününde yapılan odyometrik değerlendirme sonucunda elde edilen işitme kazancı (nispi işitme kazancı (NİK), iyileşme oranı-(İO)) tedavi grupları arasında karşılaştırılmıştır. Metilprednizolon’u 1mg/kg ve 2mg/kg alan gruplar arasında NİK ve İO’ya göre fark izlenmez iken; 3mg/kg alan grupta diğer gruplara göre NİK ve İO’lar daha yüksek bulunmuştur (p<0,03). İdiopatik AİK’larda iyileşme oranları değerlendirildiğinde, tedaviye eklenen diğer ilaçlardan ziyade, steroid dozunun daha önemli olduğu görülmektedir. Hastaların hospitalize edilerek 10 gün yüksek doz steroid (metilprednizolon 3 mg/kg/gün IV) kullanılmasını ve gelişebilecek yan etkilere karşı yakın kontrol altında tutulmalarını önermekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S8

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale